วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2