เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยฟองและโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน