วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน