วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการผู้ดำเนินการสอบและนักเรียนตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166