วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย

นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่านเขต 2 เป็นตัวแทนร่วมสนับสนุนน้ำและอาหารช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านร้อง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน