วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมตัวแทนคณะกรรมการศูนย์สอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ทั้งนี้การดำเนินการเน้นความถูกต้อง โปร่งใสในทุกขั้นตอน