วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานกรรมการประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English program) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าประเมินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน