วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา และนางสาวนาถยา อุดอ้าย เข้าร่วมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน