เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน