เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการมอบวัสดุโครงการ New Normal เสริมภูมิรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ ของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดน่าน ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ล้างมือ และสบู่เหลวสำหรับล้างมือ เพื่อมอบให้แก่เด็กในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการฯ สำหรับใช้ในโรงเรียน 17 โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2