วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการ

กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบห้องเรียนสีเขียน 2021 แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปภัมภ์ฯ โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนรับมอบห้องเรียนสีเขียว 2021 จาก นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน