วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่านเขต 2 ร่วมกับ นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยโรงเรียน และครูนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า ร่วมจัดรายการวิทยุ “จุดประกายวัยทีน” ตอน ” SAWA Coffee กาแฟรักษ์ป่า สู่การสร้างอาชีพ” กับทางสวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์