วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆ และร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฯ ในการประชุมและมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน