วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผอ.กลุ่มอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบหนังสือ “เสน่ห์ภูษา ล้านนาตะวันออก” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จำนวน 200 เล่ม ณ สพป.น่าน เขต 2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือผ้าล้านนาตะวันออกและนำไปใช้ประโยชน์กับสถานศึกษาต่อไป