วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ตำรวจสอบสวนกลางรวมใจสู้ภัยหนาว” เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฎพิลาสกัลยาณี ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน