วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศีกษา (IRES) ขอใช้สถานที่สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูครุวัฒนวิถีในโรงเรียนพื้นที่ชนบทห่างไกลที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2