วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best