วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 ต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่อใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพิ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน