วันที่ 21 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา อำเภอท่าวังผา รุ่นที่ 5/2564 ประกอบด้วยหน่วยโรงเรียนบ้านเสี้ยว โรงเรียนบ้านสบขุ่น โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ณ ห้องประชุมยมเพชร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน