เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 6 โดยมีนายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนบ้านพร้าวกลาง โรงเรียนดอนสบเปือ โรงเรียนบ้านหนอง และโรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2565 ในการนี้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 และสังกัด สพม.น่าน ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 อ.เชียงกลาง จ.น่าน