เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 และพิธีรำลึกบูรพาจารย์ ซึ่งในพิธี ฯ ดังกล่าว ได้มีการถวายผ้าป่าสมทบกองทุนจัดซื้อเก้าอี้ มอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ และเกียรติบัตรลูกเสือดีเด่น สพป.น่าน เขต 2 ในการนี้ นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพป.น่าน เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสพม.น่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2