วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก ร่วมทำบุญในครั้งนี้