วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 พร้อมคณะติดตาม ร่วมกับคณะหอบฮักขึ้นดอย บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ และโรงเรียนบ้านสว้า 3 สาขา ได้แก่ สาขาโรงเรียนบ้าน ป่ากำ สาขาโรงเรียนขุนน้ำจอน และสาขาโรงเรียนบ้านห้วยลัวะ โดยมีพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก และพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. นำคณะ