ประกาศแผนจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมราช ๖๐ พรรษา