เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและ ผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับ ลูกจ้างประจำในสังกัด รายนายชัยวัฒน์ คำรังษี ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 2 เป็นตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 3 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน