เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ในการนี้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2