เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ลูกเสือ และเนตรนารี ของโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 ได้แก่ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนบ้านร้อง โรงเรียนบ้านป่าหัด (บ้านขอน บ้านป่าลาน) และโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านร้อง อำเภอปัว จังหวัดน่าน