วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สพป.น่าน เขต 2 รับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายประสิทธิ์ ชาวแหลง นายกีรติ ซามัชฌิมา และนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านสบกอน อำภอเชียงกลาง ให้การต้อนรั