เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสำรวจอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา และโรงเรียนบ้านสบปืน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ