ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน แก่บุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ในการนี้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา