เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ พ่ออุ้ยค่าย นรินทร์ บิดาของ นายอารมภ์

นรินทร์ ช่างไม้ ระดับ 4 และปู่ของ นางสาวพัชรีภรณ์ นรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคาร ได้เสียชีวิตลง

และได้ฌาปนกิจศพ ณ ฌาปนสถานบ้านดอนยาว ตำบลอวน อำเภอปัว