วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ครูถนอม วรรณภพ ข้าราชการ

บำนาญ สพป.น่าน เขต 2 ณ ฌาปนสถานวัดหนาด ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน