เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครือข่ายกลุ่มงอบปอน พร้อมด้วย นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐ 98 (บ้านงอบ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน