วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง

เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชุมขยายผลการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart Area) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2