เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้

นายประสิทธิ์ ชาวแหลง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะบริจาคของจากกรุงเทพมหานครฯ ภายในงานมีกิจกรรม

เลี้ยงอาหารนักเรียน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ณ โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว