เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางมยุราพร อินไชยนักวิชาการศึกษา และนายเทอด ไชยวงค์ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ออกนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา (กองทุนดอกผลอาหารกลางวัน) ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน