เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์

ให้กับโรงเรียนชุมชนศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ตามโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 105/ล 58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนชุมชนศิลาแลง เป็นจำนวนเงิน 298,000 บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องสื่อการเรียนการสอน