เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านร้อง เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564 ในการนี้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมปรางค์ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน