เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้

นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ร้องคัพ” ครั้งที่ 18

โดยมีการแข่งขันฟุตบอลประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีเด็ก เยาวชนจากอำเภอปัวและอำเภอ

ใกล้เคียงส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านร้อง อ.ปัว จ.น่าน