เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีนายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกอกจูน อำเภอปัว เข้ารับการประเมินในครั้งนี้