ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยว ยกระดับการให้บริการการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว พร้อมระบบการนำทางไปยังแหล่งทั่วประเทศไทยบนโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ IOS และ Android สามารถดาว์นโหลดได้ที่ App Store และระบบ Android ที่ Play Store