วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล จังหวัดน่าน ในการแข่งขันไตรมาสที่ 2 สนามที่ 2 ประเภททีม และประเภทบุคคลชาย – หญิง รวมผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณ 180 คน ณ สนามวู้ดบอลอำเภอปัว จังหวัดน่าน