คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความอนุเคราะห์หน่วยงานกรอกแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ โดยสแกน OR Code หรือคัดลอกลิงค์ข่าว สคบ. ได้ที่ shorturl.asia/mUiRp ระบุไว้ในท้ายเอกสารแนบมาพร้อมนี้