สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 “18 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022″ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดน่าน รวม 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ตามเอกสารแนบท้าย