วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.

สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) นายรัตน์ จันทโคตร ผอ.รร.บ้านไร่ ศึกษานิเทศก์และคณะครู รร.บ้านไร่เข้าประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล Dltv dlit โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ณ โรงแรม เอ็ม บูติค จ.เชียงราย ทั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ข้าราชการบำนาญประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 ท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาหลักสูตรฯ สพฐ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้