เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา และนายเทอด ไชยวงค์ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ออกนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (กองทุนดอกผลอาหารกลางวัน) ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนชุมชนศิลาแลง โรงเรียนน้ำเลียง และโรงเรียนบ้านแพะกลาง