วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผอ.โรงเรียนทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ รร.บ้านวังว้า รร.บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ รร.บ้านนาหนุน 2 รร.บ้านแหน รร.บ้านท่าค้ำ (ไตรราษฎร์บำรุง) และ รร.บ้านเชียงแลนาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ประชุมพิจารณาวางแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพป. น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสีั้ยวดอกขาว สพป.น่านเขต 2 โดยมีโรงเรียนที่จะร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในลักษณะการรวมกิจกรรมบูรณาการ เช่น กิจกรรมฝึกทักษะว่ายน้ำ กิจกรรมฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาเกิดประโยชน์แก่นักเรียนในเครือข่าย