วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำนเินงานกองทุนสวัสดิการ สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเสีั้ยวดอกขาว สพป.น่านเขต 2