วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายยอดรัก วรรณศักดิ์เจริญ ผอ.รร.บ้านกอกจูนและคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านกอก – บ้านจูน และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ณ รร.บ้านกอกจูน อ.ปัว จ.น่าน