เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา

นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ

“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมจำปาน่าน

สพป.น่าน เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบาย ของสพฐ. พร้อมประชุม หารือ ข้อราชการร่วมกัน